ต้นซิลเวอร์โอ๊ค

  • แสดงผลลัพธ์เดี่ยว

โอ๊ก หรือ ก่อ เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม มี 600 สปีชีส์ พืชสกุลนี้เป็นพืชพื้นเมืองในซีกโลกเหนือ